Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào

Mã sản phẩm: SH4.1

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào

Mô tả:

Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Thuốc thử Lugol (150ml)

Ethanol 96% (100ml) (TBDC)

Sodium hydroxide NaOH (100g)

CuSO4 (50g)

Thuốc thử Benedic (300ml)

Nước cất (1000ml) (TBDC)