Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học

Mã sản phẩm: L8TB29

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Giới thiệu về phản ứng hóa học và dấu hiệu của phản ứng hóa học

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Ống nghiệm , Hydrochloric acid (HCl) 5% (TBDC)

+ Kẽm viên.