Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái

Mã sản phẩm: SH3.16

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Khảo sát định lượng các chỉ tiêu của hệ sinh thái thủy sinh, hệ sinh thái trên cạn

Mô tả:

Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

 

Bộ thiết bị gồm:

- Bộ thu nhận tín hiệu; Cảm biến độ pH; (TBDC).

- Cảm biến carbon dioxide;

- Nhiệt kế đo chất lỏng;

- Nhiệt ẩm kế.