Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn

Mã sản phẩm: SH3.11

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Đo huyết áp, nhịp tim, nhịp thở ở người

.

Mô tả:

Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thiết bị gồm:

Huyết áp kế: Máy đo huyết áp cơ hoặc điện tử

Loại thông dụng.