Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật

Mã sản phẩm: SH3.6

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ; vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá

Mô tả:

Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thiết bị gồm:

- Ống nghiệm; Giá đựng ống nghiệm; Pipet; Nút cao su; Cốc thủy tinh; Dao nhỏ; (TBDC)

- Giấy clorua coban (1 hộp )