Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây

Mã sản phẩm: SH3.5

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Nghiên cứu sự trao đổi nước và muối khoáng của thực vật khi trồng thủy canh

Mô tả:

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thiết bị gồm:

- Bộ thu nhận tín hiệu; Giấy đo pH hoặc Cảm biến độ pH; Cảm biến độ ẩm; Cân điện tử; (TBDC).

- Thước nhựa loại thông dụng, 300mm