Giỏ hàng
Tài khoản

Cân điện tử

Mã sản phẩm: KHTN52

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Cân hóa chất

Mô tả:

Cân điện tử được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam.