Đĩa mômen lực

Mã số: P075910

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Trên đĩa có các vòng tròn đồng tâm bán kính 3cm, 6cm, 9cm, 12cm
  • Có các lỗ để gắn gia trọng.
  • Có nam châm để gắn lên bảng từ, bảng thép.

 

 

Đường kính 26cm

Bằng nhựa cứng

Được sơn màu xanh.

Trên đĩa có các vòng tròn đồng tâm bán kính 3cm, 6cm, 9cm, 12cm

Có các lỗ để gắn gia trọng.

Có nam châm để gắn lên bảng từ, bảng thép.

Đĩa mô men lực có ma sát rất thấp

Momen lực phụ thuộc vào tham số nào