Giỏ hàng
Tài khoản

Đũa thủy tinh

Mã sản phẩm: KHTN50

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Khuấy hóa chất hòa tan.

Mô tả:

Đũa thủy tinh được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

- Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ6 mm dài 250 mm.