Giỏ hàng
Tài khoản

Dụng cụ thực hành kính lúp

Mã sản phẩm: V957

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành sử dụng kính lúp

Mô tả:

Dụng cụ thực hành kính lúp được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Kính lúp (TBDC).