Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân

Mã sản phẩm: SH3.3

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Làm tiêu bản quan sát các kì của quá trình phân bào

Mô tả:

Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thí nghiệm gồm:

- Kính hiển vi; Bộ đồ mổ;Lam kính (10 cái)

Lamen; Kim mũi mác;Dao cắt tiêu bản; Đèn cồn; Đĩa đồng hồ; Giấy thấm; Găng tay; (TBDC.)

- Tiêu bản các giai đoạn của quá trình nguyên phân (Tiêu bản cố định, rõ nét nhìn thấy được các giai đoạn của quá trình nguyên phân ở hành tây, hành ta);

- Tiêu bản các giai đoạn của quá trình giảm phân (Tiêu bản cố định, rõ nét nhìn thấy được các giai đoạn của quá trình, giảm phân ở châu chấu, hoa hành.