Ống thông nhau - áp suất không khí lên bề mặt chất lỏng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Mức chất lỏng trong 4 ống thủy tinh có hình dạng, kích thước khác nhau là như nhau.
  • Chất liệu: bằng thủy tinh
  • Chân đế bằng nhựa màu xanh

 

Mức chất lỏng trong 4 ống thủy tinh có hình dạng, kích thước khác nhau là như nhau.

Chất liệu: bằng thủy tinh

Chân đế bằng nhựa màu xanh

Kích thước: 15 x 19cm

Chân đế đường kính 10cm