Giỏ hàng
Tài khoản

Quả kim loại

Mã sản phẩm: L10DC06

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng