Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm lực ma sát

Mã sản phẩm: P060910

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Khảo sát lực ma sát với gia trọng và lực kế.

Bao gồm:

1. Ván ma sát (friction rail): 500mm x 100mm x 50mm

Được làm bằng nhôm anod hóa bề mặt

Có kẹp ròng rọc

2. Ròng rọc chính xác: ma sát thấp

3. Vật trượt: để khảo sát lực ma sát: Bốn mặt có hệ số ma sát khác nhau

4. Lực kế: 1N và 2N

5. Gia trọng: 20g x 9 có đế đỡ, 10g x 3, 5g x 2, 2g x 3.

 

Hình ảnh và video

(Thí nghiệm lực ma sát)

 

(Thí nghiệm lực ma sát: Pulley chính xác)

(Thí nghiệm lực ma sát: Pulley chính xác)

(Thí nghiệm lực ma sát: Các gia trọng)

(Thí nghiệm lực ma sát: Vật trượt)

 

(Thí nghiệm lực ma sát: Kéo từ từ vật trượt)