Giỏ hàng
Tài khoản

Thìa xúc hóa chất

Mã sản phẩm: KHTN49

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Lấy hóa chất rắn

Mô tả:

Thìa xúc hóa chất được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

- Thủy tinh dài 160mm, thân Φ5mm.