Thiết bị đo tốc độ

Mã số: L7TBTH16

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mô tả cách đo tốc độ

Thiết bị đo tốc độ được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

- Cổng quang điện (TBDC);
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (TBDC);
- Máng trượt dài 90cm đến 100cm; Có tấm kê để thay đổi độ dốc.
- Xe lăn.
- Giá đỡ cổng quang điện.

Thiết bị đo tốc độ