Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen

Mã sản phẩm: BTNL602

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Điều chế oxygen để HS quan sát trạng thái và thử tính chất duy trì sự cháy của oxygen

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:

- Ống nghiệm và chậu thủy tinh (TBDC); Ống dẫn thủy tinh chữ Z (TBDC);
- Lọ thủy tinh miệng rộng không có nhám và có nhám kèm nút nhám (thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml); Thuốc tím Potassium pemangannate KMnO4.