Bộ thiết bị chưng cất đơn giản

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Bằng thủy tinh Borosilicate, kích thước khớp 19/26.

Bằng thủy tinh Borosilicate, kích thước khớp 19/26.

Bao gồm:

- Bình cầu - 500 ml
- Đầu tĩnh với Hỗ trợ nhiệt kế
- Bình ngưng Liebig - 300 mm
- Bộ chuyển đổi Reciever
- 3 x kẹp nối - 19/26