Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ 3 - Dành cho học sinh

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

 

  • Bao gồm 32 nguyên tử và 32 liên kết
  • Đựng trong hộp nhựa cứng
  • Bộ này dành cho học sinh

 


Bao gồm 32 nguyên tử và 32 liên kết

Đựng trong hộp nhựa cứng

Bộ này dành cho học sinh