Dây nối

Mã số: PTVL2012

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dây cắm thí nghiệm

Jack chuối 4mm

Dây siêu mềm

Có các màu: Xanh, đỏ, vàng

Kích thước: 20cm, 50cm, 75cm, 1m