Cảm biến dòng điện

Mã số: P1001

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng để xác định cường độ dòng điện

Phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phù hợp cho các bộ thí nghiệm:

1. Tụ điện tích điện và phóng điện và nối tiếp và song song
2. Mô tả đường đặc tính vôn-ampe của bóng đèn.
3. Đo sức điện động và điện trở trong của pin
4. Kiểm chứng định luật Ohm và các thí nghiệm đo lường liên quan đến dòng điện

................

Khoảng đo: -3A đến 3A

Phân giải: 0.001A

Có màn hiển thị lớn. Có thể dùng độc lập không qua bộ thu nhận số liệu.

Có Pin sạc.

Cảm biến dòng điện