Cảm biến nhiệt độ

Mã số: P1010

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng để xác định nhiệt độ

Phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phù hợp cho các bộ thí nghiệm:

1. Khảo sát hiện tượng dẫn nhiệt

2. Khảo sát mối quan hệ giữa sự bay hơi của chất lỏng và nhiệt độ

3. Khảo sát mối quan hệ giữa công và lực ma sát và nhiệt độ

4. Khảo sát hiện tượng sôi của nước

................

Khoảng đo: -40 độ C đến 125 độ C

Phân giải: 0.01 độ C

Có màn hiển thị lớn. Có thể dùng độc lập không qua bộ thu nhận số liệu.

Có Pin sạc.