Đế 3 chân (4 chân)

Mã số: PTVL2001

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Có 3 màu cho lựa chọn: Xanh, trắng, đen

Chân đế chắc chắn, có 4 chân hình chữ H

Có thể gắn cùng 1 lúc 3 vị trí

Chỉnh thăng bằng được 4 vị trí.

Có 3 màu cho lựa chọn: Xanh, trắng, đen