Đèn laser (cho bài thí nghiệm khe Young)

Mã số: P0314012

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng cho bài thí nghiệm giao thoa ánh sáng (khe Young)

Đèn laser 1 chùm tia

Bước sóng 650nm (Đỏ)

Công suất: 5mW

Nguồn điện 12VDC

Dây cắm 50cm, Jack cắm chuối 4mm