Đèn Laser đa năng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • 3 chùm tia
  • Có công tắc lựa chọn từng chùm tia

Đèn laser đa năng 3, 4 chùm tia song song.

Có công tắc lựa chọn từng chùm tia.

Nguồn điện: từ 9-12V DC

Bước sóng: 650nm (đỏ)

Công suất <5mW

Bộ gồm 4 đèn laser được sản xuất theo Thông tư số 38, 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.