Điện kế chứng minh - Điện kế số 0

Mã số: PTVL2011

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Đo dòng điện, hiệu điện thế, kiểm tra sự xuất hiện của dòng điện (chức năng điện kế)

Dùng cho bộ thí nghiệm đo hiệu hứng quang điện ngoài, dòng điện trong không khí, mạch cầu Wheastone....

 

- Kích thước tối thiểu (300x280x110)mm, có các thang đo sau:

- Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 2,5A, có thang đo mA và A. 

- Độ nhạy 100 microA với chức năng điện kế G

- Điện áp một chiều: Giới hạn đo 10V có thang đo V

Điện kế chứng minh

Điện kế chứng minh

Điện kế thí nghiệm