Khảo sát hiện tượng mao dẫn

Mã số: PTVL2031

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Thí nghiệm chứng minh hiện tượng mao dẫn ở 5 ống thủy tinh có đường kính lỗ khác nhau.

Bộ thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn bao gồm 5 ống thủy tinh có đường kính lỗ khác nhau. Được gắn lên giá bằng nhựa.

Bộ thí nghiệm được thiết kế gọn gàng, chuyên nghiệp.

Hiện tượng mao dẫn được mô tả rất trực quan, dễ quan sát. 

Mỗi ống cao 11cm.

Đường kính ống lần lượt là: 18mm, 1mm, 1.5mm, 2.5mm, và 5mm

Hàng của công ty AE

Hàng thông dụng trên thị trường