Khảo sát cân bằng của vật rắn có trục quay. quy tắc momen lực

Mã số: PTVL2020

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Làm quen với khái niệm moment lực. Chứng minh moment lực phụ thuộc vào lực và cánh tay đòn.
  • Cách xác định cánh tay đòn.
  • Cân bằng moment lực. Chứng minh công thức moment lực.

Bộ thí nghiệm bao gồm:

+ Bảng thép

Đĩa momen

+ Cuộn dây treo

Đế chữ H 

+ Trục  Ø10 

+ Quả nặng có móc treo: 50g x 20; 20g x 10

Ròng rọc

+ Thước có từ tính.

https://www.aelab.com.vn/bo-thi-nghiem-momen-luc

Xem clip dưới đây:

 

Kiểm tra độ ma sát của đĩa moment lực