Lực kế biểu diễn (lực kế đĩa)

Mã số: P022410_Disc

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

- Lực kế đĩa sẽ trực quan hơn cho thí nghiệm biểu diễn

- Có các loại: 2N, 3N và 5N

Lực kế biểu diễn hay lực kế đĩa được sử dụng gắn lên bảng từ để biểu diễn các thí nghiệm về lực. Có nam châm để gắn bảng từ

Đường kính 20cm

Độ chính xác 0.05N

Độ phân giải: 0.1N

Bảng số được in to, rõ nét

Có các loại lực kế: 2N, 3N và 5N