Lực kế 5N (lực kế đĩa)

Mã số: P022410

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Lực kế đĩa sẽ trực quan hơn cho thí nghiệm biểu diễn

Lực kế đĩa này dùng để biểu diễn trên bảng từ. Có nam châm rất chắc chắn. Độ chính xác cao.

Đường kính 20cm

Độ chính xác 0.05N

Độ phân giải: 0.1N

Bảng số được in to, rõ nét

Có các loại: 1N, 2N, 3N, 5N

Lực kế đĩa

Lực kế đĩa: 50g

Lực kế biểu diễn

Lực kế đĩa: 100g

Lực kế biểu diễn

Lực kế biểu diễn trên bảng từ: 200g

Lực kế biểu diễn trên bảng từ

Lực kế biểu diễn tren bảng từ: 300g

Lực kế biểu diễn trên bảng từ

Lực kế biểu diễn trên bảng từ: 400g

Lực kế biểu diễn trên bảng từ

Lực kế biểu diễn trên bảng từ: 500g