Lực kế lò xo

Mã số: P022410 (lò xo)

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Các chi tiết sắc nét, in rõ nét.

Các loại  0.1N,1N, 2N, 3N, 5N

Độ chính xác: 0.001, 0.02, 0.05, 0.1N

Dài 26.5cm

Đường kính ống: 15mm