Lực kế lò xo 0.1N

Mã số: P022410 (0.1N)

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Các chi tiết sắc nét, in rõ nét.

Các loại  0.1N

Độ chính xác: 0.001N

Dài 26.5cm

Đường kính ống: 15mm

Lực kế 0.1N