Máy Rumcoop

Mã số: PTVL2037 (D0612)

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

- Dùng nguồn 220V, công suất 120W.

- Khoảng cách đánh lửa cực đại là 100mm.

- Điện áp khi phóng tia lên tới vài chục kV.

- Dùng nguồn 220V, công suất 120W.

- Khoảng cách đánh lửa cực đại là 100mm.

- Điện áp khi phóng tia lên tới vài chục kV.