Mô hình dạ dày

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Tách thành 2 phần: phần tim và môn vị, cho thấy màng nhầy, ống thông dạ dày, động mạch, dây thần kinh, vị trí của phúc mạc.

 

Tách thành 2 phần: phần tim và môn vị, cho thấy màng nhầy, ống thông dạ dày, động mạch, dây thần kinh, vị trí của phúc mạc.

Cả hai lớp cơ dọc và tròn.

Kích thước thực: 19 x 13 x 24 cm

Nặng: 0.5kg