Mô hình giải phẫu nửa người - 18 phần

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Mô hình giải phẫu nửa thân trên kích thước thực. Nghiên cứu chức năng của các cơ và các cơ quan cỉa cơ thể.
  • Mô hình chia ra thành 18 phần

 

Mô hình giải phẫu nửa thân trên kích thước thực. Nghiên cứu chức năng của các cơ và các cơ quan cỉa cơ thể.

Mô hình chia ra thành 18 phần như sau:

• Đầu - 1 Phần
• Não - 4 phần
• Mắt - 1 Phần
• Torso - 1 Phần
• Phổi - 2 phần
• Tim - 2 phần
• Gan - 1 phần
• Dạ dày - 1 phần
• Ruột - 2 phần
• Thận - 1 Phần
• Đốt sống - 1 Phần
• Đốt sống thứ 7 - 1 Phần
• Bàng quang - 1 Phần