Mô hình giải phẫu nửa người - 8 phần

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Mô hình giải phẫu nửa thân trên kích thước thực. Nghiên cứu chức năng của các cơ và các cơ quan của cơ thể.
  • Mô hình chia ra thành 8 phần

 

Mô hình giải phẫu nửa thân trên kích thước thực. Nghiên cứu chức năng của các cơ và các cơ quan của cơ thể.

Mô hình chia ra thành 8 phần như sau:

• Torso - 1 Phần
• Phổi - 2 phần
• Trái tim - 1 phần
• Gan - 1 phần
• Dạ dày - 1 phần
• Ruột - 2 phần