Giỏ hàng
Tài khoản

Mô hình giải phẫu nửa người - 8 phần

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô hình giải phẫu nửa thân trên kích thước thực. Nghiên cứu chức năng của các cơ và các cơ quan của cơ thể.

Mô hình chia ra thành 8 phần như sau:

• Torso - 1 Phần
• Phổi - 2 phần
• Trái tim - 1 phần
• Gan - 1 phần
• Dạ dày - 1 phần
• Ruột - 2 phần