Mô hình mắt người

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Mô hình mắt người trong hốc xương mắt.
  • Mô hình có kích thước gấp 3 kích thước thật.

 

Mô hình mắt người trong hốc xương mắt.

Mô hình có kích thước gấp 3 kích thước thật.

Bao gồm: 1 mắt có thể tháo ra phân tích và quỹ đâọ của mắt trong hốc xương hộp sọ.

Mắt có thể tháo ra thành 6 phần để phân tích giải phẫu.

Hiểu được các cơ chế chuyển động của mắt dựa vào các cơ và thị lực của mắt