Giỏ hàng
Tài khoản

Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ 2

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm


Bao gồm: 53 nguyên tử bằng nhựa, nhiều màu và 42 liên kết

Đựng trong hộp nhựa cứng