Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ 2

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Bao gồm 53 nguyên tử bằng nhựa, nhiều màu và 42 liên kết
  • Đựng trong hộp nhựa cứng

 


Bao gồm: 53 nguyên tử bằng nhựa, nhiều màu và 42 liên kết

Đựng trong hộp nhựa cứng