Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ 4 - dành cho giáo viên

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

 

  • Bao gồm 51 nguyên tử và 70 liên kết
  • Đựng trong hộp nhựa cứng
  • Bộ này dành cho giáo viên

 


Bao gồm 51 nguyên tử và 70 liên kết

Đựng trong hộp nhựa cứng

Bộ này dành cho giáo viên