Giỏ hàng
Tài khoản

Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ 4 - dành cho giáo viên

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm


Bao gồm 51 nguyên tử và 70 liên kết

Đựng trong hộp nhựa cứng

Bộ này dành cho giáo viên