Mô hình phân tử vô cơ và hữu cơ - cơ bản

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Bao gồm 54 viên bi nhựa với nhiều màu sắc khác nhau và 24 liên kết.
  • Đựng trong hộp nhựa cứng

 


Bao gồm 54 viên bi nhựa với nhiều màu sắc khác nhau và 24 liên kết.

Đựng trong hộp nhựa cứng