Mô hình răng - 5 loại răng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Bộ năm mô hình răng khác nhau minh họa cho mọi loại răng chính.
  • Kích thước gấp 8 lần kích thước thực

Bộ năm mô hình răng khác nhau minh họa cho mọi loại răng chính.

Răng cửa dưới có một nửa thân răng có thể tháo rời.

Răng nanh dưới tách thành hai chiều dọc

Răng hàm dưới có một chân là một mảnh và hai rễ tách thành ba phần cho thấy sâu răng trên các giai đoạn khác nhau.

Các răng đầu tiên hàm trên với ba gốc tách thành ba phần. 

Kích thước gấp 8 lần kích thước thực: 38 x 25 x 20 cm

Nặng: 1.1 kg