Mô hình răng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mô hình răng hàm, có cấu trúc bên trong.

Mô hình răng hàm, có cấu trúc bên trong.

Kích thước gấp 8 lần kích thước thực: 13 x 13 x 23 cm

Nặng: 0.3 kg