Mô hình tai

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Mô hình lớn gấp 4 lần kích thước thực.
  • Hiển thị các phần bên trong và bên ngoài.

Mô hình lớn gấp 4 lần kích thước thực.

Hiển thị các phần bên trong và bên ngoài.

Xương nhỏ và mê cung có thể tháo rời.

Kích thước thực: 37 x 24 x 19 cm

Nặng: 1.2 kg