Mô hình thận

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mặt cắt dọc của mô hình thận phải cho thấy cầu thận, ống, một ống thu thập, kim tự tháp, hệ thống lỗ thận, xương chậu, phần trên của niệu quản và mạch máu thận

 

Mặt cắt dọc của mô hình thận phải cho thấy cầu thận, ống, một ống thu thập, kim tự tháp, hệ thống lỗ thận, xương chậu, phần trên của niệu quản và mạch máu thận

Kích thước thực: 26 x 18 x 37 cm

Nặng: 0.75kg