Mô hình tim

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mô hình cho thấy tâm nhĩ, tâm thất, van tim, mạch lớn và cơ tim, phần trên của cuống họng, phế quản trên và động mạch chủ. Mặt trước của tim và tâm nhĩ có thể tháo rời.

Mô hình cho thấy tâm nhĩ, tâm thất, van tim, mạch lớn và cơ tim, phần trên của cuống họng, phế quản trên và động mạch chủ. Mặt trước của tim và tâm nhĩ có thể tháo rời.

Kích thước 14 x 13 x 28 cm.

Nặng 1kg