Mô hình xương khớp hông khuỷu tay

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Kích thước 17 x 22 x 22 cm.

Nặng 0.25kg