Quả nặng (Gia trọng)

Mã số: P01081112

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Trọng lượng 50g

Bằng đồng thau hoặc gang

Chính xác, tháo lắp dễ dàng, tinh xảo

Trọng lượng 50g

Bằng đồng thau hoặc gang