Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào

Mã sản phẩm: SH4.2

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành làm tiêu bản và quan sát tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ

Mô tả:

Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Thuốc nhuộm Fuchsine (100ml)

Thuốc nhuộm xanh methylene (100ml)

Dung dịch KI (100ml)

Dầu soi kính (100ml)

Nước cất (1000ml) (TBDC)