Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme

Mã sản phẩm: SH4.3

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme

Mô tả:

Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Nước cất (1000ml) (TBDC)

NaCl (500g)

Tinh bột biến tính (50g)

Hydrochloride acid HCl (50ml)

NaHCO3 (20g)

Thuốc thử lugol (100ml)

Thuốc nhuộm xanh Methylene (100ml)