Lực kế số 5000mN

Mã số: P033410

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Sử dụng cho một số các bài thí nghiệm: Lực ly tâm, lực căng bề mặt, lực từ, ...

Hiển thị LED 0.56inch

Độ phân giải 1mN

Độ chính xác 1mN

Sử dụng pin xạc 3.7V (có kemmf theo xạc)

Có chức năng trừ bì

Sử dụng cho một số các bài thí nghiệm: Lực ly tâm, lực căng bề mặt, lực từ, ...